Wychodzenie

Opuszczasz stronę EA https://forums.thesims.com/.

Uważaj i nie przekazuj nikomu swoich danych osobistych ani haseł. Pamiętaj, że pracownicy EA nigdy nie poproszą o podanie hasła.
http://agar-io.space nie jest oficjalną stroną EA.